MIU MIU

9 Publicités

Miu Miu

   
 
France 2015
France 2015
Royaume-Uni 2015
Royaume-Uni 2016

 

 

Publicités double page ou Recto Verso

Miu Miu
 
 
France 2015 double page Sephora
France 2015 double page Sephora
 
France 2016 double page Espagne 2016 recto verso avec liquatouch
Espagne 2017 recto verso avec bande parfumée